Potpore Hrvatske turističke zajednice

Aktualni javni pozivi

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za TOP događanja na teritoriju Republike Hrvatske.

Korisnici: Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:
- trgovačka društva,
- obrti,
- zadruge,
- javne ustanove,
- ustanove u kulturi,
- umjetničke organizacije,
- jedinice lokalne i regionalne samouprave,
- turističke zajednice.
Rok: 13.01.2020
Web: Sve o ovom javnom pozivu možete pročitati na stranici poziva